Aktuality

Výsledky komunálnych volieb zo dňa 9.3.2013

Celkový počet osôb zapísaných v zozname voličov       272
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                      188
Počet odovzdaných obálok                                          188
Počet platných hlasovacích lístkov                                188


Bc. Mária Sedláčeková, 99 platných hlasov, KDH - starostka obce
Martin Hrivňák                         89 platných hlasov, SDKÚ - DS


Komisia miestnej volebnej miestnosti:
Predseda:        Ján Chálka
Podpredseda: Ing. Pavol Prega
Členovia: Ing. Emília Nováková
                           Anna Lacková
                           Kvetoslava Feriková

Zapisovateľ: Martina Ujheliová