Aktuality

Oznam o poruche na vodovodnom potrubí

Žiadame obyvateľov obce Luhyňa, aby si skontrolovali vodomerné šachty, pretože v dôsledku oteplenia došlo k poškodeniu vodovodného potrubia. Prípadný únik vody Vás žiadame nahlásiť čo najskôr na obecný úrad. Žiadame občanov o zhovievavosť a porozumenie, pretože kvôli tomu je prerušená dodávka vody. Ďakujeme za pochopenie.