Aktuality

Výsledky komunálnych volieb zo dňa 9.3.2013
Celkový počet osôb zapísaných v zozname voličov       272Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                      188Počet odovzdaných obálok                                          188Počet platných hlasovacích

Pozvánka
V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení zvolávam 3.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Luhyni, ktoré sa uskutoční dňa  15.03.2013

Odvoz komunálneho odpadu
Dňa 4.1. 2013 sa uskutoční odvoz komunálneho odpadu. Prehľad ostatných odvozov odpadu z domácností na rok 2013 nájdete v

Voľby
Dňa 9.3. 2013 sa uskutočnia voľby za starostu obce Luhyňa. Záujemcovia o post na starostu obce môžu podať kandidátne

Oznam o odstávke vody v obci
Vzhľadom nato, že v obci tiekla úžitková voda z vlastných zdrojov, ktorú Okresný a Krajský úrad životného prostredia zakázal

OZNAM O VODE V OBCI
Oznamujeme občanom, že  v dôsledku odpojenia vody z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti  je voda v obci dodávaná len z vlastných

Oznam o poruche na vodovodnom potrubí
OZNAM