Aktuality

Oznam o odstávke vody v obci

Vzhľadom nato, že v obci tiekla úžitková voda z vlastných zdrojov, ktorú Okresný a Krajský úrad životného prostredia zakázal používať je voda v obci odstavená pokiaľ vodovod v obci neprevezme Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Trebišov.