Zmluvy

Zmluva voda
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
PDF Zmluva voda
PDF najomna zmluva Ovšonka
PDF Hajaš nájomná zmluva
PDF Data cenrum
PDF Hajašova najomná zmluva
PDF najomná zmluva Greckokatolická cirkev
PDF Dodatok Bačo
PDF spl. kalendár
PDF Uznanie dlhu a dohoda o splátkách Union
PDF Dodatok 1/2017 k zmluve
PDF Dohoda Bačo
PDF Zmluva Beláz
PDF Union zmluva
PDF IFOSOFT ZMLUVA
PDF Zmluva o technickej pomoci a poskytovani služieb
PDF Výberove konanie na funkciu kontrolóra obce
PDF splátkovy Kašubová Miroslava
PDF zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
PDF zmluva o vytvorení webstránky
PDF Dokatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK, a.s.
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
PDF zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK,a.s
PDF Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb
PDF zmluva o zabezpečenísystému .... NATUR-PACK
PDF dodatok č.1/2016 o technickej pomoci.....
Záručná rozvojová splátkový kalendár č. 1
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
PDF Zaručná banka splátkový kalendár
PDF Zaručná banka splátkový kalendár
PDF Zaručná banka splátkový kalendár
PDF Zaručná banka splátkový kalendár
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
PDF Oznámenie o začatí konaniapodľa § 82 ods 7 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
PDF oznamenie o vyrube drevin
PDF Oznámenie o začatí konaniapodľa § 82 ods 7 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
PDF Oznámenie o začatí konaniapodľa § 82 ods 7 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Zmluva o nájme nehnutelnosti
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Dohoda o uhrade dlhu vo forme splátok
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
PDF Dohoda o úhrade dlhu vo forme splátok
PDF Dohoda o úhrade dlhu vo forme splátok
PDF Dohoda o úhrade dlhu vo forme splátok
Uhrada o úhrade dlhu vo forme splátok obec Michaľany
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
PDF Obec Michalany splatkový kalendár
PDF Obec Michalany splatkový kalendár
PDF Obec Michalany splatkový kalendár
Zluva o najme nehnuteľnosti
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
PDF Zmluva o nájme nehnuteľnosti 1
PDF Zmluva o nájme nehnuteľnosti 2
PDF Zmluva o nájme nehnuteľnosti 3
Interná Smernica
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
PDF Interná Smernica
PDF Interna smernica2
PDF Interná Smernica 3
PDF Interná Smernica 4
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
PDF Agrozoran 1
PDF Agrozoran
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
PDF Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a PZS
PDF Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti pred požiarmi, bezpečnost i a ochrane zdravia pri práci a PZS
PDF Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti predpožiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a PZS
PDF Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a PZS
PDF Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti predpožiarm, bezpečnosi a ochrane zdravia pri práci a PZS
PDF Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb o zabezpečovaní úloh v oblasti pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a PZS
PDF Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služiebo zabezpečovaní úloh v oblasti predpožiarm, bezpečnosi a ochrane zdravia pri práci a PZS
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
PDF Mgr.Janík
PDF splatkový kalendár Bačo
Dohoda o splácaní splatného dlhu
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
PDF dohoda1
PDF dohoda2
PDF dohoda3
PDF dohoda4
Obec Luhyňa a UCTOAUDIT s.r.o
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
PDF Zmluva1
PDF Zmluva2
PDF Zmluva3
PDF Zmluva4
Zmluva o dielo
zmluvné strany: OCÚ Luhyňa a Ing. Ladislav Kubiš / GPS - geodedické práce
jpg nová zmluva 1
jpg nová zmluva 2
jpg nová zmluva 3
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
zmluvné strany: Obec Luhyňa a UCTOAUDIT s.r.o
jpg zmluva 1
jpg zmluva 2
jpg zmluva 3
jpg zmluva 4
jpg zmluva 5