Súčasnosť

Prírodné pomery a charakteristika obce

Obec Luhyňa sa nachádza v okrese Trebišov, v minulosti patrila do Zemplínskej župy .  Zo západnej časti obce tvorí hranicu rieka Roňava, ktorá je hraničnou riekou a rozdeľuje územie medzi Slovenskom a Maďarskom.
Obec Luhyňa leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny pri úpätí Zemplínskych vrchoch, nadmorská výška obce je 186 metrov nad morom, v chotári 117 – 210 metrov nad morom. Severovýchodnú časť chotára tvorí prvohorná kryha oddelená od Zemplínskych vrchov pozdĺžnym zlomkom a na západe niva potoka Roňava. Rozloha obce je 658 hektárov.
Obec má prevažne teplé, suché letá a chladné zimy. Prevláda tu severný vietor, ktorý je spravidla chladný, silný a výsušný.
Súvislý lesný porast sa nachádza nad obcou, tvoria ho prevažne zmiešané stromy. Za obcou sa nachádza aj prírodný rybník, ktorý je už v dnešnej dobe neupravovaný a nevhodný na kúpanie. Súčasťou obce je aj park, kde sa kedysi nachádzal kaštieľ. Súčasťou parku bola aj záhrada, v ktorej sa nachádzali dreviny z celého sveta.
V súčasnej dobe žije v obci 320 obyvateľov, z toho rímskokatolíckych veriacich je 195, 84 gréckokatolíckych veriacich , reformovaných 32 , svedkov Jehovových 5 a bez vierovyznania 4.
V obci je 102 obývaných domov, 20 neobývaných domov.
Podľa národnosti je 98,47% slovenskej a 1,53% maďarskej.
Kým v minulosti bolo hlavným zamestnaním ľudí poľnohospodárstvo, v dnešnej dobe to už tak nie je. Väčšina ľudí v produktívnom veku dochádza za prácou na železnicu, alebo do rôznych iných odvetví hospodárstva v Košiciach a v Trebišove.
V obci sa nenachádza žiadne výchovné zariadenie, a preto deti dochádzajú do materskej školy a základnej školy do susednej obce -  Michalian. Strednú školu väčšinou navštevujú v Košiciach a v Trebišove.
V obci sa nachádza 6 ulíc: Hlavná, Cintorínska, Gaštanová, Družstevná, Kostolná a Záhradná.
V obci je zavedený plyn, obecný vodovod. Už niekoľko rokov sa čaká na zavedenie kanalizácie.

                                     Park v obci

                                     Pohľad na Hlavnú ulicu